Kvalitets- & Miljöpolicy

De tjänster och varor som vi tillhandahåller ska uppfylla kundens behov, krav och förväntningar, vara av hög kvalitet och minska miljöpåverkan. Vi ska eftersträva att kunden känner fullt förtroende för oss, att vi genom vår kunskap och vårt positiva bemötande får kunden att vända sig till oss. Varje leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi tror att kretsloppstänkande är en direkt fördel för vår verksamhet då det därigenom är lönsammare att reparera utrustning. Vår verksamhet minskar användningen av naturresurser genom att förlänga produktens livslängd.

Den produkt vi reparerat åt kunden, ska vara i ett sådant skick när den är återinstallerad, att det inte märks att den varit defekt och att efterjusteringar inte ska vara nödvändiga. Kunden ska få fullständig service utan att fråga efter det och tydlig information om vad vi uträttat.

Vi ska leverera våra produkter i rätt tid och på rätt sätt i enlighet med vad som avtalats.

Vi ska sträva efter att det finns förutsättningar att göra rätt från början. Varje anställd är ansvarig för att det egna arbetet är av rätt kvalitet, har miljöhänsyn och att fastställda regler följs. Vi strävar mot ständig förbättring.

Vi är angelägna om en hållbar utveckling för miljön och följer därför tillämplig miljölagstiftning samt övriga krav som verksamheten berörs av.

För att uppnå dessa mål följer vi standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Lotta Rörick

VD

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik