ABB

Medlemmarna i ABB Value Provider Program har genomfört en väl utarbetad auktorisation tillsammans med ABB, där t.ex. produktutbildningar har genomförts. ABB Authorized value providers kan erbjuda produkter och tjänster till rätt ändamål. De har bra kunskap om de lokala marknaderna och känner väl till de produkter och processer som de är auktoriserade för idag.