SKF Certified Rebuilder

I maj 2013 blev Rörick ”SKF Certified Rebuilder” vilket innebär att vi tillämpar lämpligast metod när vi diagnostierar och reparerar, för att leverera långsiktig effektivitet med så låga energin- och underhållskostnader som möjligt. Ytterligare fördelar är:
  • Högkvalitativa reparationer och diagnoser
  • Mindre oplanerade stopp
  • Förbättrad tillförlitlighet och tillgänglighet
  • Grundorsaksanalys för återkommande fel
  • Lägre underhålls- och totalkostnad
  • Längre driftstid mellan stoppen
  • SKFs kvalitetskomponenter och testutrustning
  • Inga effekt förluster
  • Minimera energikostnaderna